Projectontwikkeling

Black Horse

Het voormalig café Black Horse in Menaam krijgt een nieuwe functie. Het pand aan de Dyksterbuorren is opgekocht door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma in Harlingen. Dat bedrijf wil er vier tot zes seniorenappartementen en vier starterswoningen realiseren. ,,Der is behoefte oan wenromte foar dizze beide doelgroepen yn it doarp”, zegt Rintje Miedema, Menamer en mede-eigenaar van het bouwbedrijf tegen de Leeuwarder Courant. Black Horse staat al sinds 2015 leeg en takelt in rap tempo af. De ramen zijn dichtgetimmerd, de goten verzakken en stenen vallen naar beneden, constateerde onder andere de VVD Waadhoeke al. Die partij uitte begin februari haar zorgen over de vervallen staat van het pand. Daar komt met de uitvoering van de nieuwe plannen -waar nog aan gewerkt wordt- verandering in.